SASKIA SASSEN LECTURES ON: “A THIRD EMERGENT MIGRANT SUBJECT UNRECOGNIZED IN LAW”, AUG. 24, 2017, 7:00-8:30PM, EPLO PREMISES, I. POTTAKIS HALL, 2 POLYGNOTOU AND DIOSKOURON ST., PLAKA, ATHENS

    Thursday, 24 August 2017 SASKIA SASSEN LECTURES ON: “A THIRD EMERGENT MIGRANT SUBJECT UNRECOGNIZED IN LAW“ ACADEMY OF EUROPEAN PUBLIC LAW The Academy of European Public Law (AEPL) […]

Read Article →