ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

   Θεόδωρος Φούσκας, (2013) «Οι επιπτώσεις της χαμηλού κύρους εργασίας στην εργασιακή    οργάνωση και αντιπροσώπευση των μεταναστών: Οι περιπτώσεις έξι μεταναστευτικών ομάδων    στην Αθήνα», στο Ι. Ψημμένος (επιμ.) […]

Read Article →